Yhteystiedot

Suur-Miehikkälän Metsästysyhdistys r.y.

Patterinkatu 27
49400 Hamina


Tilinumero: FI5852680020007239

Sähköposti: suurmmy@gmail.com

Uutiset

1.3.2018Jäsenmaksu 2017Lue lisää »22.7.2017Päivitä jäsentietosi sihteerilleLue lisää »1.3.2017Metsästysyhdistyksen asiat!Lue lisää »

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Uusimmat kuvat

p1011498

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:21427 kpl

SUUR-MIEHIKKÄLÄN METSÄSTYSYHDISTYS ry

 

METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2017

METSÄSTYSOIKEUS

Metsästysoikeus on jäsenellä joka on suorittanut riistanhoitomaksun, jäsenmaksun ja jäsenvelvoitteet eikä ole muuten rajoitettu metsästyksen osalta. 

METSÄSTETTÄVÄ RIISTA 

Metsäkaurista ja peuraa metsästetään riistanhoito kannallisesti yhteisjahtina, kauris kaksi ja peuraa myönnettyjen lupien mukaisesti. Yhteisjahdeista ilmoitetaan tekstiviestein sekä seuran nettisivuilla. Yhteisjahtien peijaismaksu on 20 € osallistujalta.

Yksilömetsästykseen alustavasti varataan kuusi kaurista(yksi kauris jäsentä kohden), määrää voidaan muuttaa johtokunnan toimesta kannan seurannan perusteella. Yksilömetsästyksessä jahtiin lähtemisestä tulee aina ilmoittaa ennakkoon kauris- ja peurajahtipäällikölle tai varapäällikölle ja varmistaa kaato kiintiö ylityksien välttämiseksi. Samoin kauriin kaadosta on aina ilmoitettava kauris- ja peurajahtipäällikölle tai varapäällikölle kaatokiintiöseurantaa varten. 

Muu riista metsästettävissä lakien ja asetusten mukaisesti. Jäsenen on pidettävä kirjaa toiminnastaan ja ilmoitettava kauden (1.1. - 31.12.2017) saalis riistakeskuksen omariistapalvelussa, talkoo- ja riistanhoitotyöt viimeistään loppiaisena sihteerille. Ilmoitusten tehneiden kesken arvotaan talvikokouksessa palkinto. Ilmoitusten tarkoitus on täyttää yhdistyksen velvoite metsästyksen ja riistanhoidon seurannasta myös viranomaisien suuntaan.

Suurpetojahteihin haluavat ilmoittautuvat petopyyntipäällikölle.

SEURAN ULKOPUOLISTEN METSÄSTYSMAHDOLLISUUS (VIERASKORTTI 10 EUROA/VIERAS/VRK)

Metsästysoikeudellisen jäsenen valvonnassa voi myös seuran ulkopuoliset henkilöt (=VIERAAT) metsästää. Metsästystä varten on lunastettava VIERASKORTTI 10 euroa/VIERAS/VRK. Kortti on voimassa kalenterivuorokauden. Kortin voi lunastaa Ossi Vesalalta ja/tai maksaa suoraan Suurmiehikkälän Metsästysyhdistyksen r.y. tilille 526800-27239. Suorituksesta on oltava kuitti josta ilmenee vieraiden nimet ja metsästyspäivämäärä. Kortti tai kuitti on oltava mukana metsästyksen aikana ja esitettävä pyydettäessä.

Petometsästykseen vieraskorttia ei tarvita, vieraista pitää tehdä ilmoitus vieraskortin myyjille.

Vieraskortilla ei ole oikeutta kauriin metsästykseen.

METSÄSTYSALUEET JA NIIDEN RAJOITUKSET

 Metsästysalueena on vuokrasopimusten mukaiset alueet ja niiden sisäpuolella sijaitsevat Suurmiehikkälän osakaskunnan vesialueet. Jäsen on velvollinen tarkastamaan ennen metsästystä käyttämänsä alueen metsästysoikeuden sekä käytettävyyden. Monitoimitilalla on seuran virallinen kartta josta alueen metsästysoikeuden voi tarkastaa sekä kaupan ilmoitustaululla on koetoiminnasta johtuvat rajoitukset.

Seuraavilla alueilla ei saa metsästää: vesialueina Halmaanjärvi, tekojärvet ja -lammikot sekä maa-alueena Haukniemen orilaitumen alueet 13.9.2017 asti tai niin kauan kuin laitumella on hevosia.

METSÄSTYKSEN VALVONTA, SEURANTA JA RAJOITTAMINEN

Jokainen jäsen on velvollinen valvomaan ja seuraamaan riistatilannetta ja metsästystä. Havainnoistaan jäsen ilmoittaa puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle. Lain, asetuksen tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta on ilmoitettava välittömästi. Johtokunnalla on oikeus rajoittaa metsästystä yleisesti myös kesken jahtikautta sekä metsästysrikoksen/-rikkomusten johdosta myös yksittäisen jäsenen osalta.

SUOSITUKSET JA TOIVOMUKSET

Suositellaan, ettei teräshauleja käytettäisi.

 

HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ VUODELLE 2017

JAHDIN ALOITTAMINEN JA JATKAMINEN

Osallistujat ilmoittautuvat Seurantalolla 14.10.2017 klo 07.00.

Jahtipäivän aikana päätetään seuraavan jahdin ajankohdasta. Päätöksestä ilmoitetaan suullisesti sekä kirjallisesti seurantalon ilmoitustaululla.

METSÄSTYSOIKEUS

Metsästysoikeus on jäsenellä joka on suorittanut jäsenmaksunsa. Ampujina metsästykseen osallistuvilta vaaditaan myös riistanhoitomaksun suoritus ja voimassa oleva hirven metsästykseen oikeuttava ampumakoetodistus.

METSÄSTETTÄVÄ RIISTAMÄÄRÄ

Hirviluvat ovat yhteisluvallisia Miehikkälän alueella. Lupapalaveri on vielä pitämättä ja kaatolupien määrä on vielä avoin.

KANNAHOITOSUUNITELMANMUKAINEN METSÄSTYS

Jahtipäällikön suosituksen mukaan.

METSÄSTYKSEN TOTEUTTAMINEN

Metsästys toteutetaan jahtipäällikön johdolla apunaan varapäälliköt. Jokaisella metsästykseen osallistuvalla on oltava lakien ja asetusten mukainen varustus:Oranssi hattu tai päähine sekä oranssi tai oranssi takki tai liivi tai asuste.

Metsästys toteutetaan joko hirvenmetsästykseen sopivien koirien avulla joiden tulee olla rekisteröityjä sekä rokotettuja tai käyttäen ajomiehiä.

Käytettävien koirien käyttövuoroista tasapuolisesti sopivat keskenään koiranomistajat. Tarvittaessa käyttövuoroista päättää jahtipäällikkö.

Ajoneuvoilla liikkumiseen metsästyspaikkojen välillä suositellaan yhteiskyytejä, jotta liikennemäärät vähenisivät ja näin metsästyksen hallinta helpottuu, turvallisuus lisääntyy ja toimintamme on mahdollisimman ekologista.

KAATO, TOIMENPITEET, VASTUUT JA OIKEUDET KAATOON

Ampuja huolehtii kaatonsa toimenpiteet (lopettaminen, pistäminen, ilmoittaminen jahtipäällikölle mitä ja missä kaadettu, suolistaminen, sisäelinten talteenottaminen, ruhon saattaminen tien tai uran varteen ja kuljetuksen tilaaminen ja opastaminen)aina nylkykatokselle asti.

Ampujalla on oikeus sääntöjen ja määräysten mukaisesta kaadostaan ottaa nahka, pää sarvineen ja sisäelimet (pl. maksa joka toimitetaan nylkypaikalle). Oikeuden käytöstään, ampujan on ilmoitettava välittömästi jahtipäällikölle. Ellei ampuja käytä oikeuttaan tai kaato on sääntöjen ja määräysten vastainen, jahtipäällikkö siirtää oikeuden 1. kaadon haukkuneen koiran omistajalle tai ohjaajalle 2. muille jahtipäivänä jahtiin osallistuneille koiran omistajille tai ohjaajille.

Sääntöjen, ohjeiden ja määräysten vastaisesta kaadosta ampuja menettää oikeutensa kaatoon.

Jos em. oikeuden menettämiseen johtaneessa kaadossa on sarvet, on ampuja velvollinen valmistelemaan ne seinälle kiinnitettävään kuntoon ja luovuttamaan ne seuralle viimeistään talvikokouksessa.

Johtokunta käsittelee mahdolliset jälkiseuraamukset ja sitä seuraavat sanktiot. 

KAADON KÄSITTELY JA JAKO

Kaadon käsittely jatkuu nylkykatoksella lihapäällikön johdolla. Käytössään hänellä on kaikki metsästykseen osallistuneet jäsenet. Tarvittaessa jahtipäällikkö käskee nylkyyn osallistuvat.

Lihanjako tapahtuu jahtipäällikön ilmoittaman jakomäärän mukaisesti. Jaon johtaa lihapäällikkö. Jokaisesta kaadetusta hirvestä varataan ensimmäiseksi yksi (1) jako-osuus n.2 kg paistia vuorolistan mukaan maanvuokraajalle. Vuorolistaa ylläpitää jahtipäällikkö. Loput ruhosta jaetaan mahdollisimman tasapuolisesti kaikille jahtiin osallistuneille jäsenille. Lihaosuuden lunastuksen yhteydessä maksetaan seuraavasti: lupamaksu (120€ iso/ 50€ vasa) + kulut (350€ iso /80€ pieni) jaettuna jako-osuuksien lukumäärällä. Lihaosuuskohtainen kulu pyöristetään aina lähimpään 5 jaettavaan kokonaislukuun. Esimerkiksi 35 € 29 sent = 35 €.

Hirvijahtiin liittyvä yhteydenpito muihin seuroihin tapahtuu puheenjohtajan ja jahtipäällikön toimesta.